top of page

Welcome to
LACEL (Thailand)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และสมผัสประสบการ์ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศตนเอง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการรียนรู้และพัฒนาตนเองในระดับสากล และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสร้างเครือข่ายและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนที่มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน.

Home: Welcome

online Test

การสอบ.png
bottom of page