top of page
Home: Welcome

WELCOME TO
LACEL EDUCATION THAILAND

       โครงการเยาวชน LACEL Education Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษากับเพื่อนชาวต่างชาติในต่างแดนและศึกษาวัฒนธรรมอันหลากหลายในชั้นเรียนมัธยมของชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล ซึ่งในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้าน (Host) ในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมต่างๆ และมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เพื่อนๆ ต่างชาติรู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสมากกกว่าใครในการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาในวันหยุด มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ จากทางโรงเรียนแล้วแต่โอกาสและเทศกาลต่างๆ สถานที่มากมาย ร้านอาหารที่น่าสนใจ ตลอดจนอารยธรรมอันหลากหลาย

โปรเตอร์_1.jpg
bottom of page