top of page
ยิ้มนักศึกษาในการบรรยาย

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาม.3-ม.5 เป็น

ระยะเวลา 10 เดือน(1 ปีการศึกษา)

GettyImages-595349989.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้น

มี 2 โครงการ  ได้แก่

  • Short program(2 weeks)

  • Summer program (1-5 months)

3464 _1_๒๑๐๔๑๘_6.jpg

ให้บริการปรึกษาการทำเอกสารขอวีซ่า
ท่องเที่ยว และนักเรียน

เครื่องบิน

ให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน

โครงการทัศนศึกษาดูงานยังต่างประเทศ (Educational Tour)

ช่วงปิดภาคเรียน  (เดือนตุลาคม , เดือนเมษายน – พฤษภาคม)  ได้แก่

  • Korea

  • Singapore

  • Japan

  • Newzealand

  • Australia

โรงเรียนหญิงในระหว่างการออกกำลังกาย

โครงการ  English  Camp

ปิคนิคหลังจากตั้งแคมป์
bottom of page