top of page

Education Tours
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

England  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร และ บริเตน เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์

เมืองหลวง : ลอนดอน

Australia ออสเตรเลีย หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด 

เมืองหลวง : แคนเบอร์รา

New Zealand   เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ 

เมืองหลวง : เวลลิงตัน

ศาลเจ้า Kimonos

JAPAN

ประเทศญี่ปุ่น หรือ “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”

ระบบการศึกษาประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาในระดับสูง โดยได้รับต้นแบบมาจากระบบการศึกษาของหลายๆประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส และอเมริกา

ลักษณะสภาพอากาศ มี 4 ฤดู ได้แก่...

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

ฤดูหนาว เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปได้

 1. อายุระหว่าง 12-20 ปี

 2. มีสัญชาติไทย

 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 4. พร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 5. ได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Japan.jpg
korea.jpg

Korea

เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี

มี 4 ฤดูที่แตกต่างกันคือ

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 5 - 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - -เดือนสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียล อาจมีฝนตก

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเพราะเย็นสบาย

ฤดูหนาว เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์อากาศมีหิมะสลับกับมีฝนประปรายสนุกสนานสําหรับคนรักสกี

คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปได้

 1. อายุระหว่าง  12-20 ปี

 2. มีสัญชาติไทย

 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

 4. พร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 5. ได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

Korea_edited.jpg
Image by Joshua Ang

SINGAPORE

ชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจ การศึกษาและการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับตำแหน่งประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุดในโลก

แบ่งเป็น 4 ฤดู  ดังนี้..

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ธันวาคม-กุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม

ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีนาคม-พฤษภาคม 

ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม

ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก

คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปได้

 1. อายุระหว่าง  12-20 ปี

 2. มีสัญชาติไทย

 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

 4. พร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 5. ได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

Sigapore_edited.jpg
ทุ่งดอกทิวลิป

NETHERLAND OR HOLLAND

ประเทศที่มีความโรแมนติกที่สุดในทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดกับประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมัน เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวง

ทั้งหมด  4 ฤดูกาล ได้แก่ ...

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงชมดอกไม้บาน

ฤดูร้อน  เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นช่วงที่อบอุ่นที่สุดและเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยว

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงชมใบไม้เปลี่ยนสี

ฤดูหนาว เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่หนาวจัดและมีหิมะตก

คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปได้

 1. อายุระหว่าง  12-20 ปี

 2. มีสัญชาติไทย

 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

 4. พร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 5. ได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

Netherland_edited.jpg
Image by Matt Foster
Swizerlland_edited.jpg

SWITZERLAND

ประเทศที่มีความโรแมนติกที่สุดในทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดกับประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมัน เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวง

ทั้งหมด  4 ฤดูกาล ได้แก่ ...

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงชมดอกไม้บาน

ฤดูร้อน  เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นช่วงที่อบอุ่นที่สุดและเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยว

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงชมใบไม้เปลี่ยนสี

ฤดูหนาว เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่หนาวจัดและมีหิมะตก

ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มีความเท่าเทียมกัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางไปได้

1.     อายุระหว่าง  12-20 ปี

2.     มีสัญชาติไทย

3.     สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

4.     พร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5.     ได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

bottom of page